OxyContin®

OxyContin® är ett receptbelagt narkotiskt analgetikum (opioid) i form av en depottablett med kraftig smärtstillande effekt.

Informationen som finns på denna sida riktar sig endast till dig som är sjukvårdspersonal.